opgelet: enkel inboeken indien u reeds GMD-houdend patiënt bent in de praktijk  

Raadplegingen

  • Alle raadplegingen zijn uitsluitend na afspraak. Dit kan u online zelf inboeken (zie knop hierboven) of telefonisch via onze praktijkmedewerkster (051/31 61 71).
    Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, zal ze vragen naar de reden van uw oproep. Zij is net als de artsen ook gebonden aan het beroepsgeheim.
  • Een afspraak duurt steeds 15 minuten. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben, neem telefonisch contact op met de praktijkmedewerkster.
  • Indien er online geen afspraken meer open staan, kunt u ons voor dringende zaken uiteraard steeds telefonisch bereiken op 051/31 61 71. We houden dagelijks nog afspraken geblokkeerd voor dringende zaken.
  • Om goede zorgen te bieden, vragen wij u om voor elke persoon één afspraak te maken (2 personen is 2 afspraken).
  • Afspraken voor sportmedisch onderzoek dienen steeds telefonisch te worden gemaakt.
  • Breng steeds uw identiteitskaart mee naar de consultatie, zo kunnen wij gemakkelijk uw dossier openen en gegevens van het ziekenhuis consulteren.
  • Gelieve steeds uw afspraak te annuleren indien u niet aanwezig kunt zijn of te verwittigen indien u opgehouden wordt.
  • Voor kleine ingrepen of een pre-operatief onderzoek, graag 2 opeenvolgende afspraken inboeken. Bij twijfel neemt u best telefonisch contact op met de praktijkmedewerkster.

 

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden op 051/31 61 71. Gelieve een huisbezoek voor 10u 's morgens aan te vragen. Graag bij het doorgeven van het huisbezoek steeds duidelijk uw naam , adres en reden te vermelden.

Wij trachten de huisbezoeken te beperken en raden u daarom aan om indien mogelijk steeds op consultatie te komen. Doordat alle consultaties op afspraak zijn, wordt het wachten tot een minimum beperkt. Bovendien zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling in de consultatieruimte altijd idealer dan aan huis. Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk kan verplaatsen (hoogbejaarden, ernstig zieken,...) kan u uiteraard wel een huisbezoek aanvragen.

 

Voorschriften / Attesten

Bij elke consultatie proberen wij voldoende voorschriften te voorzien tot een volgende afspraak noodzakelijk is. Voorschriften kunnen daarom niet telefonisch geregeld worden.

Voor het invullen of afleveren van attesten zoals werkonbekwaamheid, verwijsbrieven, verzekeringsattesten, sportattesten,... vragen wij u om een afspraak te maken. Zo kunnen wij het discreet met u overlopen en krijgt u het attest onmiddellijk terug mee.

Uw arts mag geen enkel attest schrijven indien dit niet strookt met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.